CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM 2020

 

Giới thiệu về du học Đài Loan hệ vừa học vừa làm 2020:

Các trường tuyển sinh :

  1. Đại học Cảnh Văn - Đài Bắc
  2. Đại học Đông Nam - Đài Bắc
  3. Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc - Đài Bắc
  4. Đại học Long Hoa - Đào Viên
  5. Đại học Nam Khai - Nam Đầu
  6. Đại học Triều Dương - Đài Trung
  7. Đại học Đài Trung - Đài Trung
  8. Đại học Cao Uyển - Cao Hùng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *