STT Tên trường Hệ tuyển sinh Ngành tuyển Số năm học Học phí Thời gian nhập học Chỉ tiêu còn lại Xem chi tiết
1 ĐẠI HỌC TRUNG NGUYÊN Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin NT$ 37,720 đến NT$ 40,870/1kỳ 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA YILAN Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin 4 Bấm xem thêm -> 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
3 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHI NAN Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin 4 Bấm xem thêm -> 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
4 ĐẠI HỌC QUỐC GIA LIÊN HỢP Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin Xem thêm
5 ĐẠI HỌC QUỐC GIA DONG HWA Tự túc Đại Học Công Nghiệp - Điện Tử - Cơ Khí - Kỹ Sư... 4 Bấm xem thêm -> 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
6 ĐẠI HỌC QUỐC GIA GIA NGHĨA Tự túc Đại Học Công Nghiệp - Điện Tử - Cơ Khí - Kỹ Sư... 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
7 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH CÔNG Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
8 ĐẠI HỌC Y ĐÀI BẮC Tự túc Đại Học Y HỌC Bấm xem thêm -> 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
9 ĐẠI HỌC TAM KANG Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin 4 Bấm xem thêm -> 05-09-19 15-07-19 Xem thêm
10 ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI LOAN Tự túc Đại Học Công Nghệ Thông Tin 4 Bấm xem thêm -> 05-09-19 15-07-19 Xem thêm