GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TẠI T&T HÀ NỘI

Cô giáo: Bùi Thị Nga

34 năm giảng dạy tiếng Trung

Luyện thi HSK, TOCFL

Đại tá – Thạc sĩ –  Phó chủ nhiệm khoa tại khoa tiếng Trung – Học viện khoa học Quân sự

Cô giáo: Phạm Thị Nhung

34 năm giảng dạy tiếng Trung

Luyện thi HSK, TOCFL

Thượng tá – Giảng viên tại khoa tiếng trung – Học viện khoa học Quân sự

Cô giáo: Trịnh Thị Hằng

28 năm Giảng dạy tiếng Trung

Luyện thi HSK, TOCFL

Thượng tá – Thạc sĩ – Giảng viên tại khoa tiếng Trung – Học viện khoa học Quân sự

Một số hình ảnh cô giáo và Học Sinh