CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÔNG TY

• Hệ thống phòng học

• Ký túc xá, nhà ăn dành cho sinh viên tại trung tâm