Junior colleges

(Tư thục)

Cardinal Tien College of Healthcare and Management CTCN 耕莘健康管理專科學校 Tân ĐiếmTân Bắc
Chung Jen College of Nursing, Health Science and Management CJC 崇仁醫護管理專科學校 Quận ĐôngGia Nghĩa
Cao đẳng Quản lý và Chăm sóc Y tế Tân Sinh Hsin Sheng College of Medical Care and Management HSC 新生醫護管理專科學校 Long ĐàmQuận Đào Viên
Cao đẳng Quản lý Y khoa Nhân Đức Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management JENTE 仁德醫護管理專科學校 Hậu LongMiêu Lật
Kang-Ning Junior College of Medical Care and Management KNJC 康寧醫護暨管理專科學校 Nội HồĐài Bắc
Kaomei College of Health Care and Management KMVS 高美醫護管理專科學校 Mỹ NùngCao Hùng
Mackay Medicine, Nursing and Management College MKC 馬偕醫護管理專科學校 Bắc ĐầuĐài Bắc
Min-Hwei College of Health Care Management MHCHCM 敏惠醫護管理專科學校 Liễu DoanhĐài Nam
Shu Zen College of Medicine and Management SZMC 樹人醫護管理專科學校 Lô TrúcCao Hùng
St. Mary's Medicine Nursing and Management College SMC 聖母醫護管理專科學校 Tam TinhNghi Lan
Tzu Hui Institute of Technology TZUHUI 慈惠醫護管理專科學校 Nam ChâuBình Đông
Yuh-Ing Junior College of Health Care and Management YUHING 育英醫護管理專科學校 Tam DânCao Hùng