CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tư thục)

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Đài Central Taiwan University of Science and Technology CTUST 中臺科技大學 Bắc ĐồnĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Trường Canh Chang Gung University of Science and Technology CGUST 長庚科技大學 Quy SơnĐào Viên
Phác TửGia Nghĩa
Đại học khoa học kỹ thuật Triêu Dương Chaoyang University of Technology CYUT 朝陽科技大學 Vụ PhongĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu Cheng Shiu University CSU 正修科技大學 Điểu TùngCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam Chia Nan University of Pharmacy and Science CHNA 嘉南藥理科技大學 Nhân ĐứcĐài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành Chien Hsin University of Science and Technology UCH 健行科技大學 Trung LịchĐào Viên
Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc Chienkuo Technology University CTU 建國科技大學 Chương HóaChương Hóa
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa China University of Science and Technology CUST 中華科技大學 Nam CảngĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc China University of Technology CUTE 中國科技大學 Văn SơnĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Trung Châu Chung Chou University of Science and Technology CCUT 中州科技大學 Viên LâmChương Hóa
Đại học công nghệ y học Trung Hoa Chung Hwa University of Medical Technology HWAI 中華醫事科技大學 Nhân ĐứcĐài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Viễn Đông Far East University FEU 遠東科技大學 Tân ThịĐài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Phụ Anh Fooyin University FYU 輔英科技大學 Đại LiêuCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô Hsing Wu University HWU 醒吾科技大學 Lâm KhẩuTân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Tu Bình Hsiuping University of Science and Technology HUST 修平科技大學 Đại LýĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Hoằng Quang Hungkuang University HK 弘光科技大學 Sa LộcĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Cảnh Văn Jinwen University of Science and Technology JUST 景文科技大學 Tân ĐiếmTân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển Kao Yuan University KYU 高苑科技大學 Lô TrúcCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật Côn Sơn Kun Shan University KSU 崑山科技大學 Vĩnh KhangĐài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Lĩnh Đông Ling Tung University LTU 嶺東科技大學 Nam ĐồnĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Long Hoa Lunghwa University of Science and Technology LHU 龍華科技大學 Quy SơnĐào Viên
Đại học khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa Meiho University MU 美和科技大學 Nội PhốBình Đông
Đại học khoa học kỹ thuật Minh Chí Ming Chi University of Technology MCUT 明志科技大學 Thái SơnTân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân Minghsin University of Science and Technology MUST 明新科技大學 Tân PhongTân Trúc
Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai Nan Kai University of Technology NKUT 南開科技大學 Thảo ĐồnNam Đầu
Đại học khoa học kỹ thuật Kiều Quang Overseas Chinese University OCU 僑光科技大學 Tây ĐồnĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài Southern Taiwan University of Science and Technology STUST 南臺科技大學 Vĩnh KhangĐài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Thánh John St. John's University SJU 聖約翰科技大學 Đạm ThủyTân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Thụ Đức Shu-Te University STU 樹德科技大學 Yên SàoCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật Đại Hoa Ta Hwa University of Science and Technology TUST 大華科技大學 Khung LâmTân Trúc
Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng Đài Nam Tainan University of Technology TUT 臺南應用科技大學 Vĩnh KhangĐài Nam
Đại học khoa học kỹ thuật Thành thị Đài Bắc Taipei Chengshih University of Science and Technology TPCU 臺北城市科技大學 Bắc ĐầuĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Đại Nhân Tajen University TAJEN 大仁科技大學 Diêm PhốBình Đông
Đại học khoa học kỹ thuật tài chính kinh tế Đức Minh Takming University of Science and Technology TMUST 德明財經科技大學 Nội HồĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu TransWorld University TWU 環球科技大學 Đấu LụcVân Lâm
Đại học khoa học kỹ thuật Đông Nam Tungnan University TNU 東南科技大學 Thâm KhanhTân Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng Vanung University VNU 萬能科技大學 Trung LịchĐào Viên
Đại học khoa học kỹ thuật Ngô Phượng WuFeng University WFU 吳鳳科技大學 Dân HùngGia Nghĩa
Đại học khoa học kỹ thuật thương nghiệp Dục Đạt Yu Da University YDU 育達商業科技大學 Tạo KiềuMiêu Lật
Đại học khoa học kỹ thuật Nguyên Bồi Yuanpei University YPU 元培科技大學 Hương SơnTân Trúc