CÁC HỌC VIỆN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

(Tư thục)

Học viện kỹ thuật sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương Asia-Pacific Institute of Creativity APIC 亞太創意技術學院 Đầu PhầnMiêu Lật
Học viện kỹ thuật Trí Lý Chihlee Institute of Technology CHIHLEE 致理技術學院 Bản KiềuTân Bắc
Ching Kuo Institute of Management and Health CKIMH 經國管理暨健康學院 Trung SơnCơ Long
Chungyu Institute of Technology CIT 崇右技術學院 Tín NghĩaCơ Long
Học viện kỹ thuật Đại Hán Dahan Institute of Technology DAHAN 大漢技術學院 Tân ThànhHoa Liên
De Lin Institute of Technology DLIT 德霖技術學院 Thổ ThànhTân Bắc
Học viện kỹ thuật Hòa Xuân Fortune Institute of Technology FIT 和春技術學院 Đại LiêuCao Hùng
Học viện kỹ thuật Hoa Hạ Hwa Hsia Institute of Technology HWH 華夏技術學院 Trung HòaTân Bắc
Học viện kỹ thuật Lan Dương Lan Yang Institute of Technology FIT 蘭陽技術學院 Đầu ThànhNghi Lan
Lee-Ming Institute of Technology LIT 黎明技術學院 Thái SơnTân Bắc
Nan Jeon University of Science and Technology NJTC 南榮科技大學 Diêm ThủyĐài Nam
Học viện kỹ thuật Á Đông Oriental Institute of Technology OIT 亞東技術學院 Bản KiềuTân Bắc
Học viện kỹ thuật hải dương Đài Bắc Taipei College of Maritime Technology TCMT 臺北海洋技術學院 Sỹ LâmĐài Bắc
Học viện kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên Taoyuan Innovation Institute of Technology TIIT 桃園創新技術學院 Trung LịchĐào Viên
Học viện kỹ thuật Đại Đồng Tatung Institute of Commerce and Technology TTC 大同技術學院 Quận ĐôngGia Nghĩa
Học viện dịch vụ và lữ hành Đài Loan Taiwan Hospitality and Tourism University THTU 臺灣觀光學院 Thọ PhongHoa Liên
Học viện thiết kế Đông Phương Tung Fang Design Institute TF 東方設計學院 Hồ NộiCao Hùng
Học viện kỹ thuật Từ Tế Tzu Chi College of Technology TCCN 慈濟技術學院 Hoa LiênHoa Liên
Đại học ngoại ngữ Văn Tảo Wenzao Ursuline University of Languages WTUC 文藻外語大學 Tam DânCao Hùng