Các trường đại học nghệ thuật và thể thao

Các trường đại học sư phạm, giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học sư phạm quốc lập Chương Hóa National Changhua University of Education NCUE 國立彰化師範大學 Chương Hóa, Chương Hóa
Đại học sư phạm quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung Normal University NKNU 國立高雄師範大學 Linh Nhã, Cao Hùng
Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung National Taichung University of Education NTCU 國立臺中教育大學 Quận Tây, Đài Trung
Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Education NTUE 國立臺北教育大學 Đại An, Đài Bắc
Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan National Taiwan Normal University NTNU 國立臺灣師範大學 Đại An, Đài Bắc