CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tiếng tiếng Hoa Địa điểm
Đại học quốc lập Trung ương National Central University NCU 國立中央大學 Trung Lịch, Đào Viên
Đại học quốc lập Cao Hùng National University of Kaohsiung NUK 國立高雄大學 Nam Tử, Cao Hùng
Đại học quốc lập Thành Công National Cheng Kung University NCKU 國立成功大學 Quận Đông, Đài Nam
Đại học quốc lập Chính trị National Chengchi University NCCU 國立政治大學 Văn Sơn, Đài Bắc
Đại học quốc lập quốc tế Kỵ Nam National Chi Nan University NCNU 國立暨南國際大學 Phố Lý, Nam Đầu
Đại học quốc lập Giao thông National Chiao Tung University NCTU 國立交通大學 Quận Đông, Tân Trúc
Đại học quốc lập Gia Nghĩa National Chiayi University NCYU 國立嘉義大學 Gia Nghĩa
Dân Hùng, Gia Nghĩa
Đại học quốc lập Trung Chính National Chung Cheng University CCU 國立中正大學 Dân Hùng, Gia Nghĩa
Đại học quốc lập Trung Hưng National Chung Hsing University NCHU 國立中興大學 Quận Nam, Đài Trung
Đại học quốc lập Đông Hoa National Dong Hwa University NDHU 國立東華大學 Thọ Phong, Hoa Liên
Đại học quốc lập Nghi Lan National Ilan University NIU 國立宜蘭大學 Nghi Lan, Nghi Lan
Đại học quốc lập Bình Đông National Pingtung University NPTU 國立屏東大學 Bình Đông, Bình Đông
Xa Thành, Bình Đông
Đại học quốc lập Kim Môn National Quemoy University NQU 國立金門大學 Kim Ninh, Kim Môn
Đại học quốc lập Trung Sơn National Sun Yat-sen University NSYSU 國立中山大學 Cổ Sơn, Cao Hùng
Đại học quốc lập Đài Bắc National Taipei University NTPU 國立臺北大學 Tam Hạp, Tân Bắc
Đại học quốc lập Đài Đông National Taitung University NTTU 國立臺東大學 Đài Đông, Đài Đông
Đại học quốc lập Đài Loan National Taiwan University NTU 國立臺灣大學 Đại An, Đài Bắc
Đại học hải dương quốc lập Đài Loan National Taiwan Ocean University NTOU 國立臺灣海洋大學 Trung Chính, Cơ Long
Đại học quốc lập Thanh Hoa National Tsing Hua University NTHU 國立清華大學 Quận Đông, Tân Trúc
Đại học quốc lập Liên Hợp National United University NUU 國立聯合大學 Miêu Lật, Miêu Lật
Đại học quốc lập Đài Nam National University of Tainan NUTN 國立臺南大學 Trung Tây, Đài Nam
Đại học quốc lập Dương Minh National Yang-Ming University NYMU 國立陽明大學 Bắc Đầu, Đài Bắc
Đại học Đài Bắc University of Taipei UT 臺北市立大學 Trung Chính, Đài Bắc
Tùng Sơn, Đài Bắc