CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Cần Ích National Chin-Yi University of Technology NCUT 國立勤益科技大學 Thái BìnhĐài Trung
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Hổ Vĩ National Formosa University NFU 國立虎尾科技大學 Hổ VĩVân Lâm
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng National Kaohsiung First University of Science and Technology NKFUST 國立高雄第一科技大學 Nam TửCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật hải dương quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung Marine University NKMU 國立高雄海洋科技大學 Nam TửCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung University of Applied Sciences KUAS 國立高雄應用科技大學 Tam DânCao Hùng
Yên SàoCao Hùng
Đại học dịch vụ và lữ hành quốc lập Cao Hùng National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism NKUHT 國立高雄餐旅大學 Tiểu CảngCao Hùng
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bành Hồ National Penghu University of Science and Technology NPU 國立澎湖科技大學 Mã CôngBành Hồ
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bình Đông National Pingtung University of Science and Technology NPUST 國立屏東科技大學 Nội PhốBình Đông
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Trung National Taichung University of Science and Technology NTCUST 國立臺中科技大學 Quận BắcĐài Trung
Đại học khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Nursing and Health Science NTUNHS 國立臺北護理健康大學 Bắc ĐầuĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Technology NTUT 國立臺北科技大學 Đại AnĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan National Taiwan University of Science and Technology NTUST 國立臺灣科技大學 Đại AnĐài Bắc
Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm National Yunlin University of Science and Technology NYUST (YunTech) 國立雲林科技大學 Đấu LụcVân Lâm