CÁC HỌC VIỆN QUÂN SỰ VÀ CẢNH SÁT

Trường Tên tiếng Anh Viết tắt tiếng Anh Tên tiếng Hoa Địa điểm
Học viện kỹ thuật Không quân Hàng không Air Force Institute of Technology AFATS 空軍航空技術學院 Cương SơnCao Hùng
Trường Lục quân Trung Hoa Dân quốc Army Academy R.O.C. AAROC 陸軍專科學校 Trung LịchĐào Viên
Đại học Cảnh sát Trung ương Central Police University CPU 中央警察大學 Quy SơnĐào Viên
Học viện Y khoa Quốc phòng National Defense Medical Center NDMC 國防醫學院 Nội HồĐài Bắc
Đại học Quốc phòng National Defense University NDU 國防大學 Bát ĐứcĐào Viên
Trường Sĩ quan Không quân Trung Hoa Dân quốc Republic of China Air Force Academy CAFA 中華民國空軍軍官學校 Cương SơnCao Hùng
Trường Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân quốc Republic of China Military Academy ROCMA 中華民國陸軍軍官學校 Phượng SơnCao Hùng
Trường Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân quốc Republic of China Naval Academy CNA 中華民國海軍軍官學校 Tả DoanhCao Hùng
Trường Cảnh sát Đài Loan Taiwan Police College TPC 臺灣警察專科學校 Văn SơnĐài Bắc