DU HỌC TỰ TÚC ĐÀI LOAN

1 . TỔNG QUAN VỀ DU HỌC TỰ TÚC

 1. Thời gian học
  1. 4 năm với chương trình đại học
  2. 2 năm với chương trình thạc sỹ
  3. 4 năm trở lên với chương trình tiến sĩ
 2. Điều kiện
  1. Học bạ tối thiểu 6.0
  2. Chứng chỉ tiếng Trung tối thiểu TOCFL 2 (đại học), TOCFL 3 (thạc sĩ)
  3. Hoặc chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEIC
 3. Học bổng (do nhà trường xét)
  1. 100% học phí + sinh hoạt phí
  2. hoặc % học phí
 4. Học phí: 30 - 40 triệu / 1 kỳ
 5. Kỳ nhập học: Kỳ tháng 2 và kỳ tháng 9
 6. Đi làm: Sau 2 tháng đc cấp thẻ đi làm
 7. Đi làm dưới 20 tiếng / 1 tuần, lương cơ bản 150 NTD/h

3 . DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH DU HỌC TỰ TÚC