CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGÔN NGỮ

Học phí chỉ với 17000 Đài Tệ /3 tháng (tương đương 13 triệu VNĐ (Chỉ có khi đăng ký tại DUHOCDAILOAN.ASIA )

1 . Tổng quan về du học ngôn ngữ tiếng Hoa

 1. Thời gian học :
  • 3 tháng 1 khóa. Học hết một khoá được đăng ký ngay khoá tiếp theo. Thời gian tối đa không quá 2 năm.
  • Sau khi tốt nghiệp có thể nộp hồ sơ lên đại học chính quy tại Đài Loan
 2. Yêu cầu
  • Học bạ 6.0 trở lên
  • Tiếng Trung: Tocfl 1
  • Hoặc tiếng Anh: IELST 5.0 hoặc TOEIC 550
 3. Các kỳ nhập học: 1 năm có 4 kỳ
  • Kỳ tháng 2 – 3
  • Kỳ tháng 5 – 6
  • Kỳ tháng 8 – 9
  • Kỳ tháng 11 – 12
 4. Đi làm: Sau 1 năn sẽ được cấp giấy đi làm them.

Thông tin tuyển sinh

Tổng hợp các trường tuyển sinh hệ ngôn ngữ